Cartelera del día 24 de Julio  
   Cinépolis Multiplaza Pacific
 Información del cine
 
   Aviones 2 Dig 3D Dob A
1:25 PM5:45 PM8:00 PM


     Aviones 2 Dig Dob A
2:45 PM3:35 PM4:55 PM10:10 PM


     Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:15 PM5:40 PM8:05 PM10:30 PM


     Como entrenar a tu Dragón 2 Dig Dob A
1:55 PM4:30 PM


     Luna de Miel en Familia Dig Dob B
1:20 PM6:50 PM


     Luna de Miel en Familia Dig Sub B
4:05 PM9:40 PM


     Oculus Dig Sub B
2:55 PM5:25 PM7:55 PM10:25 PM


     Transformers: La Era de la Extincion Dig Dob B
3:10 PM6:30 PM10:15 PM


     Transformers: La Era de la Extincion Dig Sub B
1:30 PM3:00 PM6:40 PM10:00 PM


     Trascender Dig Sub B
1:10 PM4:10 PM7:00 PM9:45 PM


 
   Cinépolis VIP Multi Pacific
 Información del cine
 
   Aviones 3D Dig Dob A
1:30 PM4:15 PM6:40 PM


     Aviones Dob A
9:05 PM


   Transformers: La Era de la Extincion Dig 3D Dob B
7:10 PM


   Transformers: La Era de la Extincion Dig 3D Sub B
3:20 PM11:00 PM


     Transformers: La Era de la Extincion Dig Dob B
4:45 PM8:30 PM


     Transformers: La Era de la Extincion Dig Sub B
2:05 PM5:55 PM9:45 PM


 
   Cinépolis Metro Mall
 Información del cine
 
     Aviones 2 Dig Dob A
2:25 PM4:40 PM5:45 PM6:55 PM8:00 PM9:10 PM


   Aviones 3D Dig Dob A
3:30 PM


     Como entrenar a tu Dragón 2 Dig Dob A
4:00 PM6:30 PM9:00 PM


     Oculus Dig Sub B
2:00 PM4:30 PM7:00 PM9:30 PM


   Transformers: La Era de la Extincion Dig 3D Dob B
7:45 PM


   Transformers: La Era de la Extincion Dig 3D Sub B
4:15 PM


     Transformers: La Era de la Extincion Dig Dob B
2:45 PM3:45 PM4:50 PM6:15 PM7:15 PM8:20 PM9:45 PM
10:45 PM


     Transformers: La Era de la Extincion Dig Sub B
3:15 PM6:45 PM10:20 PM


     Trascender Dig Sub B
3:20 PM6:00 PM8:45 PM